Forskrifter


De bestemte juridiske rettigheter gjelder alle Gummimatte24 produkter.

Det fastslår at du har rett til et pålitelig produkt, i samsvar med beskrivelsen.

Et produkt er defekt hvis det er ufullstendig, skadet eller brutt, hvis det ikke fungerer riktig eller kan ikke brukes selgeren har beskrevet det.

Som kunder, har du en undersøkelsesplikt som betyr at du er forventet å spørre selgeren om produktet er egnet til ditt tiltenkte formål.

Hvis du mottar et upålitelig produkt, har du rett til gratis reparasjon eller et nytt produkt. Du kan ikke alltid velge mellom en gratis reparasjon eller et nytt produkt, som selgeren forbeholder seg retten til å reparere produktet.

Hvis garanti problemet oppstår innenfor en rimelig tidsramme og hvis produktet ble brukt i samsvar med sitt tiltenkte formål, skal Gummimatte24 løse problemet for deg.

Vær oppmerksom på at garantien dekkes ikke defekter forårsaket av værforhold. Denne saken refererer ikke til produkter som er skadet eller fungerer ikke. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap til å løse problemer av denne typen.

Vennligst ta kontakt med vår kundeservice hvis du har et karantikrav og hvis problemet er dekket av de  bestemte juridiske rettigheter, skal Gummimatte24 løse problemet ved å tilby deg den beste løsningen, enten ved å levere reservedeler, en delvis tilbakebetaling eller et helt nytt produkt.